NASZA SZKOŁA

 

HISTORIA SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach powstała w 1981 r. na bazie lokalowej Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu "Metalplast". Od początku jej istnienia, po dzień dzisiejszy jej dyrektorem jest mgr Zygmunt Dyczkowski. Naczelnym zadaniem całej społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego była praca nad wyborem Patrona Szkoły. Dnia 15 grudnia 1984 roku szkole nadano imię Adama Mickiewicza, a pięć lat później w 1989 roku wręczono sztandar. Mottem programu wychowawczego szkoły stały się słowa z "Ody do młodości" Adama Mickiewicza ...Razem młodzi przyjaciele... widniejące na sztandarze szkoły, a także rozpoczynające refren hymnu szkolnego : "Razem młodzi przyjaciele, łączmy dzisiaj wspólne cele, by nam szkoła radość dała, przyjacielem też została..." Obecnie w szkole zatrudnionych jest 48 nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają coraz wyższe stopnie awansu zawodowego; aktualnie pracuje 16 nauczycieli dyplomowanych. Szkoła posiada zamiejscowy oddział przedszkolny w Bogdanowie liczący 16 uczniów i 3 oddziały przedszkolne w budynku macierzystym, w którym edukację pobiera 68 sześciolatków. W 20 oddziałach obejmujących klasy I-VI uczy się 522 uczniów. Klasy lekcyjne są przestronne, jasne, funkcjonalne i bardzo kolorowe. Większość z nich wyposażona jest w środki audiowizualne. Uczniowie klas IV-VI uczą się języka angielskiego i francuskiego. Szkoła posiada pracownię komputerową z dziesięcioma komputerami najnowszej generacji, stałym dostępem do Internetu, rzutnikiem multimedialnym. Nasza szkoła jako jedyna w gminie posiada specjalistyczny gabinet logopedyczny, który jest estetycznie umeblowany, wyposażony w najnowsze aparaty i urządzenia logopedyczne, narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne oraz pomoce dydaktyczne. W gabinecie jest również komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem. Diagnozowanie i terapia dzieci odbywa się w obecności rodziców, a nad prawidłowym przebiegiem terapii, z której korzystają dzieci z wadami wymowy, z zaburzeniami rozwoju mowy, dzieci niepełnosprawne, a szczególnie dzieci niedosłyszące i z mózgowym porażeniem dziecięcym czuwa, legitymująca się certyfikatem zawodowym, dyplomowany nauczyciel logopeda, specjalista w zakresie neuro i surdologopedii oraz logopedii korekcyjnej. Dumą szkoły jest nowoczesna biblioteka. Niewielka lokalowo, ale zaopatrzona w bogaty księgozbiór. Od 1999 roku skomputeryzowana, posiadająca czytelnię z podręcznym księgozbiorem. Korzystają z niej uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz absolwenci. W czytelni znajdują się dwa komputery z dostępem do Internetu. Szkoła przykłada dużą wagę do działań opiekuńczo-wychowawczych stosując programy profilaktyczne, wychowawcze oraz atrakcyjne lekcje z udziałem pedagoga szkolnego, psychologa itp. Pedagog szkolny czuwa nad uczniami, służy radą i fachową pomocą. Współpracuje z wychowawcami, rodzicami i odpowiednimi instytucjami w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy naszym uczniom. Przy naszej szkole funkcjonuje świetlica szkolna zapewniająca uczniom dojeżdżającym pełną opiekę. Przy świetlicy działa stołówka serwująca smaczne obiady. Uczniowie mogą także wypić kubek mleka dotowany przez fundusze europejskie Nad opieką zdrowotną w szkole czuwa w swoim gabinecie higienistka szkolna. Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz salkę do gimnastyki korekcyjnej. Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego przynoszą szkole chlubę od lat. Mamy osiągnięcia w lekkoatletyce oraz w grach zespołowych. Największe osiągnięcia mamy w piłce ręcznej. To z naszej szkoły wyszło kilku zawodników i późniejszych zdobywców tytułów mistrzowskich w tej dyscyplinie sportu. Dzięki lokalizacji szkoły przy pływalni od kilku lat funkcjonują klasy o profilu pływackim. Pod fachową opieką trenerów nasi uczniowie odnoszą sukcesy zdobywając tytuły mistrzowskie na szczeblu ogólnopolskim. Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia w działających kołach zainteresowań : SKS, PCK, CARITAS, ANIMALS, TPD, Kółko teatralno-filmowe, plastyczne, miłośników książki, koło informatyczne. W czasie ferii mogą uczestniczyć w organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły obozach. Wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą w rajdach. Prężnie działają w podejmowanych ogólnopolskich akcjach charytatywnych (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której na terenie naszej gminy od lat przewodniczy dyrektor szkoły odznaczony medalem Zasłużony Dla Ziemi Obornickiej) Od 1982 roku jesteśmy współorganizatorami rajdu " Mickiewiczowskim Szlakiem " i to w naszej szkole właśnie znajduje się punkt startowy. Współorganizujemy także rajd pod egidą TPD i ZHP Szlakami Pamięci Narodowej. Chlubą szkoły są laureaci i finaliści różnych konkursów i olimpiad na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczą w międzynarodowej wymianie z zaprzyjaźnionymi szkołami z Francji, Holandii, Niemiec. Dyrektor szkoły przykłada dużą wagę do estetyki budynku, jego wnętrza i obejścia. Szkoła posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Jednym z ważniejszych osiągnięć naszej szkoły w okresie 25-lecia jest uzyskanie certyfikatu "Szkoła z klasą", przyznanego w 2005 roku. Nasza szkoła obchodzi w tym roku 25-lecie swego istnienia. Pragniemy godnie uczcić nasz Jubileusz mając nadzieję,, że dobrze wywiązaliśmy się z oczekiwań naszego środowiska, przygotowując naszych uczniów do kolejnych szczebli edukacji i dorosłego życia.